top of page

Hvordan udføres testen?

Der tages minimum 4 hårrødder fra dig som så lægges på en plade.

Denne plade scanner dit hår.

•Hårroden har samme signaler som dine kropsceller, f.eks. hjerneceller, nerveceller

•Kun hårcellen er levende, resten af håret er dødt. Cellen ”udsender” vibrationer…

Derfor kan scanneren aflæse cellens vibrationer/frekvenser. Frekvenserne bliver lavet om til et digitalt format, der bliver sendt til Hamborg, og bliver aflæst.

Forestil dig, at du bliver præsenteret for et bestemt stof (en frekvens). Derefter kan du enten sige "ja tak jeg mangler" eller "nej tak jeg har" til det stof. Sådan sker det kort sagt også med frekvenserne.

Derved kan man få en rapport ud af dette system!

Hvad er forskellen ifht. en blodprøve?

Forskellen mellem de to er enorme og er derfor ikke sammenlignelige.


En blodprøve er en kvantitativ test. Blod er dødt efter ca. 10 -12 minutter.

Dvs. at det ikke er levende væv som testes.

I en blodprøve måles en værdi/et tal, man har fastsat som værende optimalt til en menneskekrop. Dvs. at den ikke direkte måler om kroppen har brug for stoffet.


Hårrodsscanning er en kvalitativ test, der bruger håret til at beskrive retningen som kroppen er på vej mod. Den kommer IKKE med en værdi/et tal. Den kommer groft sagt med et JA TAK eller NEJ TAK!

Ved en hårrodsscanning tager den derfor højde for om en person har mere brug for et bestemt stof (ex omega 3) fordi netop denne person evt. arbejder meget foran en computer, og derfor skal have beskyttet sine celler mere end, hvad der ligger inden for normalværdien i en blodprøve!

bottom of page