top of page
fodbehandling
akupunktur
sygesikring Danmark

Fodbehandling

10 TING DU BØR VIDE OM 'KLINIK FOR FODTERAPI'

Logo'et er din garanti for en korrekt behandling

De fleste fodterapeuters klinikker hedder 'Klinik for Fodterapi' eller skilter med logoet 'statsautorisert fodterapeut'. Det er din garanti for, at din behandler:

Har en statsanerkendt og godkendt uddannelse.

Er uddannet til at yde fodbehandling, fodterapi

og almindelig fodpleje.

Fremstiller støttende fodindlæg.

Behandler nedgroede negle ved bøjlebehandling.

Foretager fysiologiske og neurologiske

undersøgelser af foden.

Kan vejlede i fodøvelser, valg af sko og pleje af

fødder til forebyggelse og bevarelse af fodens

funktioner og sundhed.

Er uddannet i diabetes- og gigtrelaterede fodproblemer

Er underlagt Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

Er omfattet af en kollektiv erhvervsansvarsforsikring.

Er medlem af Landsforeningen af statsaut.

Fodterapeuter og får på denne måde ajourført sin viden.

TILSKUD

Patienter har følgende tilskudsmuligheder til behandling hos en statsaut. fodterapeut.

Den offentlige sygesikring: Lider du af diabetes, nedgroede negle, svær leddegigt eller arvæv efter strålebehandling, kan du få tilskud via sygesikringen. Du skal starte med at henvende dig til din egen læge for at få en henvisning. Du skal dog være opmærksom på, at du kun kan få tilskud hos de fodterapeuter, som har et ydernummer.

Sygeforsikringen Danmark: Hvis du er medlem af gruppe 1 eller 2, kan du få tilskud til fodbehandling og ortopædiske fodindlæg hos statsaut. fodterapeuter. Hvis du er medlem af gruppe 5 kan du kun få tilskud til ortopædiske fodindlæg. Læs mere om tilskuddet på www.sygeforsikring.dk (linket åbner i et nyt vindue)

Kommuner:

Pensionister kan søge om helbredstillæg for de ydelser, hvor der i forvejen gives tilskud fra den offentlige sygesikring

Pensionister kan søge om udvidet helbredstillæg til fodbehandling, hvis kommunen vurderer, at borgeren har behov for dette.

Borgere med personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan søge om støtte til ortopædiske fodindlæg jf. Serviceloven.

Du skal henvende dig til din hjemkommune for at høre nærmere om, hvordan du søger. Helbredstillæggene bliver beregnet på baggrund af din formue.

Kommunen kan have indgået en prisaftale med en bestemt behandlere eller leverandører. Det betyder imidlertid ikke, at du skal benytte netop den leverandør eller behandler, men dit tillæg vil blive beregnet ud fra det beløb, som prisaftalen lyder på.

Akupunktur

Charlotte Baarup Aaby er RAB/SA godkendt hos PA og kan findes på deres hjemmeside: www.aku-net.dk


Professionel Akupunktur hos Registrerede Akupunktører

Praktiserende Akupunktører har oprettet en web portal, hvor vi informerer om vigtigheden af at se sig godt for, når man skal vælge akupunktør.

Vi kalder den "Etsikkertstik", idet det drejer sig om brugerens sikkerhed.


Ved at vælge en praktiserende akupunktør, som alle er Registrerede Alternative Behandlere (RAB godkendte), har brugeren garanti for at akupunktøren har den fornødne faglige uddannelse i såvel anatomi, fysiologi og sygdomslære samt akupunktur og traditionel kinesisk medicin (TCM).

Nedenstående er oplistet 10 gode grunde til at vælge en Praktiserende Akupunktør. Det drejer sig blandt andet om uddannelse, etik og god klinisk praksis.

Du kan læse mere om disse 10 gode grunde ved at klikke på overskriften, der linker direkte til www.etsikkertstik.dk


Din sikkerhed

Nogle af de væsentligste årsager til at vælge et medlem af Praktiserende Akupunktører er at behandleren:


Er godkendt til tilskud fra de fleste forsikringsselskaber og Sygeforsikringen ”danmark”

Lever op til alle krav for PA medlemskab og er dermed enten RAB eller SA akupunktør

Er veluddannet i akupunktur og Traditionel Kinesisk Medicin

Har en omfattende erhvervsansvarsforsikring, inkl. behandlingsskader ved akupunkturbehandling

Er underlagt regler om god klinisk praksis og etiske retningsliner

Anvender udelukkende sterile éngangsnåle

Er forpligtet til fortløbende at efteruddanne sig

Kan udøve førstehjælp og hjertemassage

Er veluddannet i anatomi, fysiologi og sygdomslære m.m.

Danmark

Sygeforsikringen "danmark" giver tilskud til akupunktur

Sygeforsikringen”danmark”

Sygeforsikringen ”danmark” giver tilskud til akupunktur, forudsat akupunktøren er registreret akupunktør (RAB).Der kræves ikke en henvisning fra lægen, men der skal foreligge en lægelig diagnose. Når man kommer til behandling hos akupunktøren skal man oplyse den lægelige diagnose, hvorefter akupunktøren indberetter direkte til ”danmark”.

Sundhedsforsikring

MÅSKE DÆKKER DIN SUNDHEDSFORSIKRING OGSÅ AKUPUNKTUR?

Information om: Sundhedsforsikringer og akupunktur

1,7 millioner danskere har en sundhedsforsikring, og det er både lønmodtagere og selvstændige. Det viser helt nye tal fra en omfattende undersøgelse foretaget af en gruppe forskere på syddansk Universitet med professor Kjeld Møller Pedersen i spidsen. Det er langt flere end man hidtil har troet, idet man hidtil har talt om at 900.000 danskere har en sundhedsforsikirng via deres arbejdsgiver. Men mange har altså forsikret sig privat. (Ugebrevet Mandag Morgen 6/9 2009)


Ifølge forsikringsselskabernes egne prognoser fra efteråret 2008, forventede man at mellem en og to millioner danskere ville være omfattet af en sundhedsforsikring inden udgangen af 2009. Denne prognose ser altså ud til at holde stik.


Følgende forsikringsselskaber anerkender akupunkturbehandling udført af Praktiserende Akupunktørers medlemmer i deres sundhedsforsikringer:

Alm. Brand

Codan

Danica

FSP pension (Finanssektorens Pensionskasse)

IF Helbredsforsikring

IHI

Mølholm

Runa Forsikring

Skandia

Topdanmark

Trekroner

Tryg

TrygVestas SmerteFri

Hovedparten af disse selskaber skriver i ders vilkår, at akupunkturen skal være udført af en læge eller et medlem af Praktiserende Akupunktører, mens et par stykker skriver, at det skal være akupunktur udført af en læge eller en RAB akupunktør (en registreret akupunktør).

Vilkårene kan variere en del i de forskellige selskaber og i de enkelte forsikringer, derfor opfordrer vi dig til at kontakte dit forsikringsselskab og forhøre dig.

RAB/SA Akupunktur

RAB/SA

Alle vore medlemmer er omfattet af en erhvervsansvarsforsikring, som dækker akupunktørens erstatningsansvar ved person- og/eller tingskade under udøvelse af erhvervet.


Som akupunktør kan man blive Registreret Alternativ Behandler (RAB), hvis man er medlem af en forening, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen som registreringsansvarlig.


Samtidig skal man opfylde en række krav til grunduddannelse, fortløbende efteruddannelse, regler for god klinisk praksis m.v.


Alle Praktiserende Akupunktørers medlemmer opfylder disse krav og har indtil 1. april 2015 kunnet benytte den beskyttede titel "Registreret Alternativ Behandler” (RAB).


Sundhedsstyrelsen har truffet beslutning om, at akupunktører, der tillige er autoriserede sundhedspersoner (sygeplejersker, fysioterapeuter, kiropraktorer og jordemødre) - ikke samtidigt kan være RAB-registrerede.


De autoriserede sundhedspersoner, der fortsat opfylder RAB-kravene vil bruge betegnelsen SA (sundhedsautoriseret). Denne betegnelse garanterer over for borgerne, at den autoriserede sundhedsperson:

Fortsat er medlem af en brancheforening godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Fortsat opfylder uddannelseskravene i relation til sin alternative behandleruddannelse.

Fortsat opfylder kravene om løbende efteruddannelse indenfor sin alternative behandleruddannelse.

Og således fortsat fuldgyldige alternative behandlere.


Sygeforsikringen ”danmark” og forsikringsselskabernes sundhedsordninger giver tilskud til behandling udført af såvel RAB-registrerede som SA-registrerede akupunktører.

bottom of page